Paziņojums

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, 18.§) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2019.gada 1.janvāra    Krāslavas novada administratīvajā teritorijā apstiprināta  111,25 EUR/t apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook