Paziņojums

Krāslavas novada dome paziņo, ka ir noslēgts līgums uz septiņiem gadiem ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”, reģ. 45903001693, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no 2017.gada 1.oktobra.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta ceturtās daļas nosacījumiem atkritumu radītājiem  divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas ir jānoslēdz līgums ar sadzīves  atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu.

 

Saskaņā ar Krāslavas novada domes 13.07.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 22.§)  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2017.gada 1.oktobra    Krāslavas novada administratīvajā teritorijā apstiprināta  98,28 EUR/t apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

 Tālrunis informācijai par līgumu slēgšanu 65687002 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook