Pavasaris Krāslavas novadā atnāk ar projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”

Kā jau ierasts, pavasarī Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”, saņemot pašvaldības budžeta finansējumu savām idejām!

Augstkalnes stārķu dobe

Poliklīnika bērniem

Luterāņu baznīca

Šogad projektu konkurss tiek rīkots jau vienpadsmito gadu. Līdz šim īstenoti 177 projekti visā novada teritorijā.
Pieteikšanās termiņš – 5.aprīlis plkst.12.00; maksimālā summa, ko var piešķirt Krāslavas novada pašvaldība – 600 eiro. Projekta īstenošana plānojama no šī gada jūnija līdz septembra beigām. Līdzīgi kā iepriekš, aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram, pagalmu, baznīcu, kapu un citu publisku teritoriju labiekārtošanai, rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai un ierīkošanai utml. Projektu konkursā dominē princips “Darām paši!”, tāpēc aktīvistu grupa jāiesaista ne tikai projekta plānošanā, bet arī ieviešanā! Pieteikumam ieteicams pievienot skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres un esat gatavi arī ieviest plānoto.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv). Lūgums pirms konsultācijas rūpīgi iepazīties ar Ieteikumiem pieteikuma formas aizpildīšanai.
Lai iedvesmas pilna projektu rakstīšana!


Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja

 

Foto: no 2018.gada projektu konkursa dalībnieku arhīva. 

 

Pielikumi:
Konkursa nolikums
Pielikums Nr.1 „Projekta pieteikuma forma”
Pielikums Nr.2 „Ieteikumi pieteikuma formas aizpildīšanai” (informatīvs materiāls)
Pielikums Nr.3 „Saskaņojums ar daudzstāvu mājas iedzīvotājiem” (ja attiecas)
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook