Pavasara pirmais mēnesis nāk ar tradicionālo Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”

Lai arī ziema iepriecināja ar savu baltumu, tomēr gaisā jau jūtams pavasaris un jāsteidz domāt par to, ko varētu paveikt šovasar savas apkārtnes labiekārtošanai, jo līdz 16.aprīlim ikkatrs var iesniegt savas projekta idejas pieteikumus tradicionālajam Krāslavas novada domes projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”!

Līdzīgi kā citus gadus, aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram, pagalmu, baznīcu, kapu un citu publisku teritoriju labiekārtošanai, rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai utt. Ja tiek plānotas aktivitātes saistībā ar rotaļu laukumiem, jāņem vērā, ka šobrīd ir daudz stingrākas nacionālajā likumdošanā noteiktās prasības rotaļu laukumu ierīkošanai, sertificēšanai un tālākai uzturēšanai. 

Maksimālā summa, ko Krāslavas novada pašvaldība var piešķirt šajā projektu konkursā, ir 600,00 eiro. Pieteikties var gan novada biedrības, gan aktīvistu grupas, bet, tā kā projektu konkursā dominē princips “Darām paši”, tad projektu komandām jāiesaistās gan projekta plānošanā, gan arī ieviešanā un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā. 
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt attālināti, tālr. 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv, vēlams, iepriekš izlasot ieteikumus pieteikuma formas aizpildīšanai.

Projekta pieteikums ar pielikumiem jāiesniedz personīgi (Krāslavas novada domes Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā), vai jānosūta pa pastu (Krāslavas novada domei, Rīgas 51, Krāslava, LV-5601, ar norādi “Konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”) līdz š.g.16.aprīlim plkst.12.00, kā arī elektroniskā veidā. Ārkārtas stāvokļa pagarināšanas gadījumā pieteikums papīra formā iesniedzams pasta kastītē pie Krāslavas novada domes, Rīgas ielā 51, Krāslavā. Epidemioloģiskās situācijas dēļ ir pieļaujama tālruņa norādīšana dalībnieku paraksta/ saskaņojumu vietā, kā arī atkāpes no prasībām par saskaņojumiem ar zemes īpašniekiem.

Pieteikumam ieteicams pievienot vizualizācijas - skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres. Projektu konkursa budžets ir ierobežots, tāpēc tiks vērtēta gan projekta kvalitāte un oriģinalitāte, gan projekta komandas iesaistes līmenis, gan arī projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai pēc projekta noslēguma. 
Lai iedvesmojoši projekti!

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook