Pateicības Mise Caritas ziedotājiem

google.lv

Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem 2019.gadā, kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.

Paldies nodibinājumam „Caritas Latvija”, Krāslavas novada domei, SIA „Krāslavas aptieka”, SIA „Latgran”, SIA „Krāslavas Avots”, SIA „Latgales piens”, Krāslavas bērnu un jauniešu centram (sk. Ainai Gubai un pulciņa „Meistarstiķis” meitenēm), Krāslavas novada centrālai bibliotēkai, Juškeviču ģimenei, Juragu ģimenei, Ilgvaram Ugaram, prāvestam Eduardam Voroņeckim, Valteram Sičevam, Bartušu ģimenei, Andrijevsku ģimenei, Ainai Stanevičai, Vandai Šaitarei, Marijai Baludei, Ņinai Petuhovai, Aleksandrai Štillerei, Viktorijai Nalivaiko, Šakelim, I. Grišānei, kā arī pārējiem produktu ziedotājiem, visiem anonīmajiem atbalstītājiem un Sv.Vincenta altāra Krāslavas katoļu baznīcā ziedotājiem.

Šī gada 7.maijā, plkst.18.00,  Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīcā pasūtīta Svētā Mise par visiem Krāslavas Caritas grupas ziedotājiem.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook