Pārdod nekustamo īpašumu Indrā

AS "Latvenergo" rīko atkārtotu izsoli īpašumam - zemei - Blaževiča ielā 26, Indrā.

Izsoles objekts – Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6062 004 0852, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 ar kopējo platību 1876 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Indras pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000486418.

 

Izsoles sākuma cena -   520 EUR (pieci simti divdesmit euro).

Nodrošinājuma maksa -52 EUR (piecdesmit divi euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 30 EUR (trīsdesmit euro).

 

Izsoles sākums – 2020.gada 12.jūnijs plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 2.jūlijam plkst.23:59, izsoles noslēgums –  2020.gada 13.jūlijā plkst.13:00.

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.

 

Informācijas mūsu mājas lapā: https://latvenergo.lv/lv/par-mums/nekustamie-ipasumi/blazevica-iela-26-indras-pagasts-kraslavas-novads

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook