Par Zivju fonda projektiem 2021.gadā

Ar Zivju fonda atbalstu 2021.gada laikā Krāslavas novada teritorijā tiks īstenoti divi projekti, kas saistīti ar zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumiem publiskajās ūdenstilpnēs un zivju resursu aizsardzības pasākumiem.

Projektu ietvaros ir plānots iegādāties un publiskajos ezeros ielaist zandarta mazuļus (1-2 gr.). Pamatojoties uz izstrādātiem ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, Lielā Gusena ezerā ir plānots ielaist 10 923, Ormijas ezerā - 7 000, bet Indras ezerā - 20 000 zandarta mazuļus.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošanai tiks iegādāts motorlaivas dzinējs Tohatsu MFS20ES.

Projektiem piešķirtais kopējais Zivju fonda finansējums sastāda EUR 11 318.78, pašvaldības līdzfinansējuma daļa – EUR 1543.20.

Andris Rukmans,
Krāslavas novada dome

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook