Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

Sagatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, 2020.gada 17.jūlijā Aglonā norisinājās Aglonas rīcības komitejas izbraukuma sēde, kurā piedalījās Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,

google.lv

 Aglonas novada pašvaldības, Latgales plānošanas reģiona, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Veselības inspekcijas, Zemessardzes, kā arī Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji. 

 

Lai šogad piedalītos svētku dievkalpojumos 14.augustā plkst. 19:00 un 15.augustā dievkalpojumā plkst. 12:00, tika pieņemts lēmums, ka uz tiem ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās savā katoļu draudzē, tādējādi nodrošinot dalību dievkalpojumā ne vairāk kā 3 000 cilvēkiem katrā, ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu un atbildīgos dienestus. Attiecībā uz citiem dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr jānorāda, ka tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki (izņemot 15.augusta dievkalpojumu plkst. 7:00, kurā atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 500 cilvēki).

Informējam, ka sasniedzot atļauto apmeklētāju skaitu citi apmeklētāji netiks ielaisti. Apmeklētāju uzturēšanās Sakrālajā laukumā tiks nodrošināta sadalītos sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem.

Cilvēku plūsmas regulāciju gan pirms dievkalpojumiem, gan to laikā un pēc dievkalpojumiem, kā arī sabiedriskās drošības un epidemioloģisko prasību ievērošanu un kontroli, sevišķi pastiprināti nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.  

Informējam, ka iepriekšēja naktsmītņu pieteikšana ir obligāta, ņemot vērā, ka šogad, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, naktsmītnes tiks nodrošinātas ne vairāk kā 500 ticīgajiem. Ņemot vērā minēto, ticīgos, kas Aglonā vēlēsies palikt pa nakti, aicinām sazināties ar Aglonas Bazilikas draudzi par iespējām palikt Baznīcas telpās.

Vēršam uzmanību, ka šogad Aglonas bazilikas teritorijā netiks veikta tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi, kā tas noticis iepriekš. Svētavots būs norobežots, un atradīsies ārpus svētkus norises teritorijas. 

Precīzāka informācija par dievkalpojumiem un pieteikšanās iespējām sekos drīzumā. Atgādinām, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai var tikt pieņemti citi lēmumi.

 

Plašāka informācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā - 

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/par-valsts-nozimes-pasakumu-starptautiskas-nozimes-svetvieta-aglona

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook