Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem

Lai novērstu Krāslavas novada pašvaldības autoceļu bojājumus nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra MK noteikumu Nr.42

“Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1.p., 3.2.p. un 4.1.p. noteikt transportlīdzekļu masas ierobežojumus uz sekojošiem Krāslavas novada pašvaldības ceļiem: 

Lejuplādēt dokumentu

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook