Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem

Lai novērstu Krāslavas novada pašvaldības autoceļu bojājumus nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi uz Krāslavas novada pašvaldības ceļiem (sk. pielikuma failu).

Ierobežojumi stājas spēkā 2021.gada 11. martā un ir piemērojami līdz jauna rīkojuma izdošanai par ierobežojumu atcelšanu.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook