Par PMLP pakalpojumu nodrošināšanu Krāslavā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) ir saņemta Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 16. marta vēstule Nr. 3.15/467 “Par PMLP Krāslavas nodaļu”, kurā izteikts satraukums par Pārvaldes Krāslavas nodaļas slēgšanu, kā arī norādīts, ka Krāslavas pašvaldība varētu piešķirt Pārvaldei lietošanā bezmaksas telpas savu pakalpojumu nodrošināšanai.

Vēlamies informēt, ka no 2020.gada vienīgie pakalpojumi, ko Pārvalde sniedz klātienē ir saistīti ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, bet pārējie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami elektroniski vai ar pasta starpniecību, līdz ar to arī pēc Pārvaldes Krāslavas nodaļas slēgšanas šo pakalpojumu saņemšana Krāslavas novada iedzīvotājiem būs tikpat pieejama kā līdz šim.

Savukārt, lai nodrošinātu klātienes pakalpojumu saņemšanu, Pārvalde plāno Krāslavā organizēt izbraukumu apkalpošanu ik mēnesi noteiktās dienās, tādejādi radot iespēju klātienes pakalpojumus saņemt īpaši mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.

Maira Roze
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook