Par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim Krāslavas novada Vecdomes ūdensapgādes sistēmā

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka Veselības inspekcija noteikusi Krāslavas novadā pa Vecdomes ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim atkārtotas īpašās normas:

  • dzelzs saturam 1,1 mg/l,
  • mangāna saturam 0,123 mg/l,
  • duļkainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs saturu.

Īpašās normas noteiktas no 01.04.2022. līdz 31.03.2023., pamatojoties uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta sesto daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 71.,76.,77. un 80.punktu.

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ir saistīta ar pazemes ūdens īpatnībām. Neatbilstības novēršanai tiks veikta papildus atdzelžošanas stacijas filtru skalošana un līdz īpašo normu piemērošanas noteiktā perioda beigām, ūdens atdzelzošanas stacijā tiks nomainīts filtrējošais materiāls, pievienojot klāt mangāna samazināšanas filtrējošo slāni.

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk - PVO) vadlīnijās noteiktajam, ir aprēķināts, ka īslaicīgi paaugstināta dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī nerada risku cilvēku veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 mg/l patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 20 kg, patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 40 kg – 3,2 mg/l, bet patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 60 kg – 4,8 mg/l. Dzelzs koncentrācija, kas lielāka par 0,05 mg/l, var izraisīt duļķainības un rūsas nokrāsas veidošanos ūdensvados esošajam dzeramajam ūdenim, bet dzelzs koncentrācija, kas lielāka par 0,3 mg/l, var izraisīt ūdens garšas izmaiņas. Dzeramajā ūdenī esošā dzelzs var veicināt dzelzs baktēriju attīstību, kā rezultātā uz cauruļvadu virsmas var veidoties gļotains aplikums, kas laika gaitā var aizsprostot cauruļvadus, veicināt korozijas un nepatīkamas smakas veidošanos.

PVO vadlīnijas nosaka maksimāli pieļaujamo mangāna koncentrāciju dzeramajā ūdenī 0,4 mg/l, kuru pārsniedzot, var potenciāli negatīvi ietekmēt patērētāju veselību. Mangāna saturs, kas lielāks par 0,1 mg/l, var izraisīt nevēlamas dzeramā ūdens garšas pārmaiņas un nosēdumu veidošanos uz virsmām, ar ko tas ir saskarē. Mangāna koncentrācija ūdenī, kas ir lielāka par 0,2 mg/l, var ietekmēt nogulšņu un aplikuma veidošanos cauruļvadu sistēmā.

PVO vadlīnijās duļķainības rādītājam nav noteikta cilvēka veselību ietekmējoša koncentrācija, tomēr paaugstināta dzeramā ūdens duļķainība patērētājam var būt estētiski nepieņemama.

Gadījumā, ja patērētāji novēro nevēlamas ūdens kvalitātes izmaiņas, līdz ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai atdzelžošanas stacijā, saskaņā ar Veselības inspekcijas ieteikumiem, iedzīvotāji paši var veikt preventīvas korektīvas darbības – pirms lietošanas uzturā novārīt un nostādināt ūdeni vai filtrēt dzeramo ūdeni ar mājsaimniecībām paredzētajiem ūdens filtriem.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


SIA “Dagdas komunālā saimniecība”

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook