Par pārtikas paku nodrošināšanu

Ārkārtas domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt Krāslavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar pārtikas pakām.

 Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.³ apakšpunktu:

  1. Nodrošināt Krāslavas novada administratīvajā  teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1. - 9. klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanu, izlietojot aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem par laika posmu, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, un pašvaldības līdzfinansējumu.
  2. Noteikt ēdiena nodrošināšanas veidu – pārtikas pakas bērna ģimenei.
  3. Noteikt pārtikas pakas vērtību -  EUR 1,42 par katru mācību dienu.
  4. Noteikt piegādes biežumu 2 reizes mēnesī no 2020.gada 1.aprīļa uzlaika posmu,  kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtēja situācija.
  5. Noteikt, ka Krāslavas pilsētā deklarētajiem izglītojamiem pārtikas paku izsniegšanas vieta ir Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests,Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, vai piegāde mājās (ja kāds no vecākiem atrodas pašizolācijā), Krāslavas novada pagastu administratīvajās teritorijās deklarētajiem izglītojamiem pārtikas paku izsniegšanas vieta ir pagastu pārvaldes, vai piegāde mājās (ja kāds no vecākiem atrodas pašizolācijā).
  6. Uzdot Krāslavas novada Izglītības pārvaldei veikt pārtikas paku izsniegšanas administrēšanu.

 

Izraksts no domes sēdes protokola.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook