Par kūlas dedzināšanu

Latvijas Republikas Iekšlietu, Vides un Zemkopības ministrija aicina Jūs nepieļaut kūlas dedzināšanu Latvijas pilsētās un pagastos.

Diemžēl kūlas ugunsgrēku skaits ik pavasari Latvijā sasniedz vairākus simtus un pat tūkstošus, nesot sev līdzi cilvēku dzīvības, nopostot ēkas un iznīcinot milzīgas zemes platības. Pagājušajā gadā Latvijā pavisam tika reģistrēts 2651 kūlas ugunsgrēks, nodega 35 ēkas. Šogad sasniegts jauns antirekords - kūla Latvijā, Kuldīgas rajona Padures pagastā, pirmoreiz dedzināta jau 18.janvārī. Savukārt 3.februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumus uz trīs kūlas ugunsgrēkiem - Olaines, Ziru un Grobiņas pagastā, kur kūla dega 50 kvadrātmetru platībā. Līdz 17.martam Latvijā kopā bija reģistrēti jau 67 kūlas ugunsgrēki.

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto darbu, arī šogad Iekšlietu, Vides un Zemkopības ministrija kopā ar dažādām organizācijām un institūcijām rīkos kūlas dedzināšanas apkarošanas informatīvo kampaņu „Nededzini savu zemi!”. Aicinām arī Jūs pievietoties mūsu centieniem mazināt kūlas dedzināšanas gadījumu skaitu Latvijā un nodrošināt ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu.

Būsim pateicīgi, ja veicināsiet pašvaldības teritoriju sakopšanu un zāles nopļaušanu rudenī, palīdzēsiet sakopt īpašumus tiem iedzīvotājiem, kuri pašu spēkiem netiek galā, uzturēsiet ugunsdrošā stāvoklī Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas gar ceļiem, dzelzceļiem un mežiem, informēsiet iedzīvotājus, ka par labas saimniekošanas prakses nosacījumu ievērošanu, tai skaitā par kūlas dedzināšanu, zemes īpašniekiem tiek samazināti Eiropas Savienības atbalsta maksājumi, kā arī izglītosiet savu pilsētu un pagastu iedzīvotājus par sodāmās darbības - kūlas dedzināšanas - postošajām sekām.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook