Par Krāslavas novada Skaistas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam pilnveidoto redakciju

Krāslavas novada dome informē, ka Skaistas pagasta pārvalde ir sagatavojusi Skaistas pagasta teritorijas plānojuma 2009. - 2021.gadam pilnveidoto redakciju.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.883 43. punktu ikviens interesents var iepazīties ar plānojuma galīgo redakciju, saņemt nepieciešamos paskaidrojumus un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Krāslavas novadā, no 2009.gada 21.septembra līdz 2009.gada 11.oktobrim katru darba dienu no plkst. 8 līdz 16. Plānojuma elektroniskā versija pieejama pašvaldības mājas lapas: www.kraslava.lv sadaļā "Attīstības dokumenti".

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook