Par elektrības norēķina kartēm

Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Sociālie pakalpojumi” informē , ka, ar šī gada 17. decembri sāk veikt elektrības norēķinu karšu nodošanu Krāslavas novada (Krāslavas pilsēta un Krāslavas pagasts):

1.    garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām;
2.    trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.
Elektrības norēķinu karti var saņemt p/a „Sociālie pakalpojumi” (Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā) 10. kabinetā, uzrādot pasi, AS ”Latvenergo” elektroenerģijas piegādes līgumu un izziņu par trūcīgā iedzīvotāja statusu.
Tālrunis informācijai: 656 22191
Elektrības norēķinu karšu izsniegšanas darba laiks:    
pirmdiena
otrdiena             10.00 – 12.00  un 13.00 – 15.00
trešdiena
ceturtdiena

Šī gada 30. decembrī  klientus neapkalpojam.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook