Par dalību starptautiskajā koktēlnieku plenērā

Par Interreg IIIA projekta SIV-110 „Jaunas pārrobežu iniciatīvas kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā” norisi.

Interreg IIIA projekta SIV-110 „Jaunas pārrobežu iniciatīvas kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā”, kopā ar ietvaros laikā no šī gada 31.marta līdz 4.aprīlim Krāslavā pazīstamais koktēlnieks Jevģenijs Iljinecs kopā ar Vladislavu Grundānu piedalījās starptautiskajā koktēlnieku plenērā, kas notika Švenčioņos (Lietuva).

Pasākumu līdzfinansē Eiropas Savienības kopienu iniciatīva INTERREG, Švenčioņu rajona administrācija un Krāslavas novada dome.

Ināra Dzalbe
Projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook