Par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu Indras Mākslas un mūzikas skolā

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, mācības Indras Mākslas un mūzikas skolā no 23.03.2020. līdz 14.04.2020. notiks attālināti caur komunikācijas kanāliem (e-pastu, tālruni, WhatsApp u.c.).

Sākot no 2020. gada 23. marta mācību  process Indras Mākslas un mūzikas skolā tiks organizēts attālināti, t.i., audzēkņiem tiks uzdoti uzdevumi- patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Attālinātā mācību procesa organizēšanas un koordinācijas atbildīgā persona ir skolas direktore Ērika Zarovska t.26604876.

Mācību priekšmetu skolotāji izstrādās un Wats App katrai klašu grupai nosūtīs  mācību  uzdevumus atbilstoši mācību priekšmeta specifikai.

Mācību priekšmetu skolotāji  atbildīgi par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem patstāvīgo darbu veiksmīgai realizācijai, nodrošinot patstāvīgo darbu uzdošanu, atpakaļ saites organizēšanu ar audzēkņiem, vēlams laikā, kad audzēknim būtu plānotā mācību stunda pēc stundu saraksta (ja nav tādas iespējas- tad vakarā ne vēlāk kā līdz 19.30).

Attālinātā mācību procesa darbu izvērtēšana tiks veikta pēc ārkārtējās situācijas beigu datuma,  audzēkņiem saņemot vērtējumu katrā mācību priekšmetā par katru uzdoto uzdevumu. Par vērtēšanas kārtību un laikiem audzēkņi tiks informēti.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook