Panākumi zinātniski pētniecisko darbu konkursos

Katrs ģimnāzijas skolēns vidusskolas laikā uzraksta vismaz vienu zinātniski pētniecisko darbu(ZPD). Savu darbu skolēni prezentē ne tikai Valsts izglītības un satura centra organizētajā ZPD konkursā, bet arī citos republikas mēroga konkursos un gūst panākumus. Šajā mācību gadā par dažādu konkursu laureātiem kļuva 12.klases skolēni Ēriks Silovs un Reinis Andžāns.

19.maijā Rīgā Latviešu biedrības namā notika Vēstures skolotāju biedrības rīkotā konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums un apbalvošana   Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, un izstrādājot avotu pētījumā balstītu patstāvīgu darbu.  Tas notiek katru gadu, un katru gadu   tiek pieteikta cita tēma. Konkursa patrons ir Latvijas Valsts prezidents .     

         2017./2018.mācību gadā konkursa tēma bija „Svētki, to svinēšana” .           Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir iegūt no vēstures avota pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt.  Ērika  Silava pētījums bija veltīts padomju laika apsveikuma kartītēm, komunistiskās ideoloģijas atspoguļojumam tajās, un par savu pētījumu Ēriks Silovs  ieguva 3.vietu valstī.

      Katru gadu ZPD konkursu rīko arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte. Šogad zinātniski pētniecisko darbu konkursā politikas zinātnē veiksmīgi startēja Reinis Andžāns ar savu pētījumu  „Viltus ziņas par NATO aktivitātēm un nacionālo bruņoto spēku attīstību – Latvijas gadījuma analīze”. Pētījuma tēma ir ļoti aktuāla mūsdienu hibrīdkara apstākļos, kad dažādi politiskie spēki, publicējot viltus ziņas,  mēģina noniecināt Latviju un tās  panākumus dažādās dzīves jomās. Par šo pētījumu Reinis Andžāns Latvijas Universitātes  konkursā ieguva 2.vietu un papildus punktus iestājai Sociālo zinātņu fakultātē . Šos punktus varēs izmantot gan 2018. , gan 2019. gadā .

      Rakstot pētnieciskos darbus, skolēni paplašina savu redzesloku un gūst iemaņas, kuras būs nepieciešamas turpmākām studijām augstskolās .

Viktorija Nalivaiko - Krāslavas Valsts ģimnāzija skolotāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook