Padarīsim mūsu novadu par brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem

Krāslavas novada dome, pamatojoties uz 2009.gada 23.jūlija „Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu” un Krāslavas novada domes 2009.gada 24.novembra lēmumu „Par publiskās apspriešanas rīkošanu”, paziņo,

ka ir nolemts nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai jautājumu ,,Par Krāslavas novada pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem".

Sabiedriskās apspriešanas termiņš 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Priekšlikumu iesniegšanas vieta - Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook