Pabeigti Indras ielas pārbūves darbi

Noslēgumam tuvojas Indras ielas pārbūves darbi Krāslavā, kas tiek veikti Krāslavas novada pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības sadarbības projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.

Šī gada būvniecības sezonas laikā būvniekiem nācās saskarties ar Latvijas vasarai neraksturīgu karstumu, kad gaisa temperatūra dažas nedēļas pēc kārtas pārsniedza darba drošības noteikumos pieļaujamās temperatūras normas. Taču, neskatoties uz karstumu un neplānoto pārbūves perioda pagarinājumu, darbi tika pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objekta nodošanai pasūtītājam.

Turpmāk Indras iela būs izgaismota visā tās garumā, kļūs drošāka autobraucējiem un gājējiem, jo ir atjaunota ielas seguma kvalitāte visā tās garumā, kā arī pagarināts ūdens un kanalizācijas tīkls atbilstoši uzņēmēju pieprasījumam.

Ielas pārbūves darbus objektā veica SIA “Ceļi un tilti” atbilstoši SIA “Ceļu komforts Rīga” izstrādātajam būvprojektam. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Jurevičs un partneri”.

Pašvaldība būtu pateicīga, ja sabiedriskās teritorijas kvalitātes uzlabošana motivētu uzņēmējus un privātīpašniekus sakopt arī savus īpašumus. Tas veicinātu pilsētvides attīstību Indras ielai pieguļošajās ražošanas teritorijās un privātīpašumos.

Aina Dzalbe, 
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook