Novada teritorijā turpināsies uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas un Skaistas pagastos tiks pārbūvēti divi pašvaldības ceļu posmi, izbūvējot asfalta segumu.

Būvdarbu ietvaros asfalta segums tiks izbūvēts pašvaldības ceļu „Bogdani – Ornicāni” (205 m) un „Pastaru Krāslavas apbraucamais ceļš” (292 m) posmiem.

Pamatojoties uz veikto iepirkumu, pārbūves darbus veiks SIA „Ošukalns”, un to kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda EUR 138 677,69. Pārbūves darbu tehnisko uzraudzību nodrošinās SIA „ACM Projekts”, autoruzraudzību – SIA „KEM”.

ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa „Pleiku apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa „Dauguļi – Raudovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot asfalta segumu; Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā un Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa „Augstkalne - Saksoni” (kopā 1265 m) Ūdrīšu pagastā pārbūves darbi.

 Andris Rukmans,
Jura Rogas foto

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook