Novada koru skates rezultāti

Notikusi Krāslavas novada koru skate. Skatē piedalījās 2 kori - Krāslavas kultūras nama jauktais koris "Krāslava" (diriģente O.Grecka, koncertmeistare A.Kuzmiča) un

 Krāslavas kultūras nama sieviešu koris "Nova" (diriģente R.Andrejeva, koncertmeistare A.Kuzmiča).
Korus vērtēja  Latgales koru virsdiriģents Jevgēnijs Ustinskovs un Daugavpils skolu mūzikas pedagogi.
Pēc žurijas lēmuma sieviešu korim "Nova" - 1.pakāpes diploms, bet jauktajam korim "Krāslava" - 2.pakāpes diploms.
2010. gada 5.jūnijā  abi kori dosies uz Daugavpili, kur notiks  Latgales Dziesmu svētki, kas veltīti Latgales Dziesmu svētku 70.jubilejai un Daugavpils pilsētas 735.gadadienai.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook