Nometnes “Veselīga dzīvesveida teritorija Avotiņš 2” izvērtējums

Nometnes rīkotājs: biedrība Jauniešu klubs “Robežnieku kodols”. Nometnē piedalījās 25 Robežnieku pamatskolas bērni un jaunieši no 8 līdz 14 gadu vecumam. Nometne notika no 17.06.2019. līdz 21.06.2019., c. Robežnieki, Robežnieku pagastā.

Foto: Antra Kalviša

Nometnes laikā  notika vienkāršas, saprotamas un interaktīva veida aktivitātes, kur notika  bērnu izglītošana par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, it īpaši, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometnes laikā bērni ieguva  iespēju apgūt zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī ieguva prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā.  

Nometnes laikā kopā ar bērniem bija: Maija Šemele, nometnes vadītāja, skolotāja ar nometnes vadītajās apliecību, nometnes feldšere – Vija Ģiptore –  Robežnieku pamatskolas feldšere,

nodarbību vadītāji: 
Antra Kalviša – sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt veselības mācību pamatskolā un vidusskolā, Žans Bunto - sporta skolotājs,  Edgārs Bogdans -  profesionālais treneris ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi,  Svetlana Gorenko - zobārste, notika sadarbība ar deju studiju “Stoptime Dance Studio”.

Nometnes laikā notika sekojošas aktivitātes: deju nodarbība, sporta nodarbības, tikšanas ar zobu ārstu, pārgājiens. Pēc anketēšanas analīzēm: bērniem nometnē iepatikās.

Bija dažādas nodarbības. Strādāja kvalificēti pedagogi. Nometnes laikā notika sadarbība ar vecākiem un Robežnieku pagasta pārvaldi.

Nometnes laikā  bija pievērsta uzmanība veselīgam uzturam,  bērnu savstarpējām attiecībām, spējām būt patstāvīgam, talantu attīstīšanai. Bērni kļuva labsirdīgāki, izpalīdzīgāki, patstāvīgāki, iemācījās darīt kaut ko jaunu.

Nometne tiek organizēta  SAM 9.2.4.2. projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros.

 


Maija Šemele

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook