"No jums mēs iegūstam prieku..."

Šī gada februārī Krāslavas pamatskolas pašdarbības kolektīvi ar nelielu koncertu apciemoja Veco ļaužu pansionātu „Priedes”. Skanēja dzejoļi 7.klases meiteņu izpildījumā (skolotāja L.Mačuļska) un dziesmas

vokālā ansambļa „Notiņas” (skolotāja I.Krute) un 2.klašu ansambļa (skolotāja V.Geka) priekšnesumi - stāsta Krāslavas pamatskolas Sarkanā Krusta nod. priekšsēdētāja Valentīna Vanaga - daži klātesošie ar prieku dziedāja līdzi. Sevišķi iepatikās muzikālo instrumentu skaņdarbi. 3.klases skolēns I.Vilmanis iepriecināja ar sava saksofona skaņām, bet 5.klases skolēns M.Sprūģis aizrāva ar akordeona spēli. Skolas skatuves runas konkursa „PATNIS” uzvarētājs J.Viļums (2.kl.) nolasīja fragmentu latgaļu valodā. Bet, kad meitenes no 6.klases dejoja modernās līnijdejas (skolotāja I.Beikule), bija redzams, ka katrs no klātesošajiem atcerējās savu jaunību un arī labprāt uzdejotu.
Pansionāta telpās, kur notika koncerts, vēl zaigoja Ziemassvētku rotājumi, vītnes, uz logiem vizēja sniegpārsliņas, kuras bija sagatavojuši un izrotājuši mūsu skolas skolēni un skolotāji. Šī tradīcija ir jau vairākus gadus.
Ir vēl kāda jauka tradīcija. Krāslavas pamatskolas kolektīvs divas reizes gadā vāc ziedojumus trūcīgajiem un septembrī mūsu skolas skolotāji pansionāta iemītniekiem sūta krāšņos ziedu pušķus.
Katru reizi mēs saņemam pateicības vārdus no Veco ļaužu pansionāta „Priedes” iemītniekiem. Lūk, daži no tiem:
-„No jums mēs iegūstam prieku, sirsnību un daudz gaismas. Jūs vienmēr esat mīļi gaidīti mūsu mājās.”
-„Skatoties uz jūsu smaidīgajām sejiņām, mūsu sirdis atkal atplaukst dzīvespriekā! 

„Viss paiet, atskaitot to labo, ko tu esi darījis...”
(Franču sakāmvārds)

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook