Mūzikas literatūras un solfedžo konkurss

18.aprīlī Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās reģionālaja konkursā mūzikas literatūrā un solfedžo "Jāzepam Vītolam - 155”. 


II pakāpes diplomu saņēma Laila Sosnare kategorijā KOMPOZĪCIJU KONKURSS. 


Pedagoģe Anna Cingele-Ivanova saņēma PATEICĪBU par audzēkņu komandas sagatavošanu.


Konkursu noslēdza reģionu mūzikas skolu absolventu koncerts "Muzicējam ar prieku!”, kurā piedalījās mūsu skolas  klavierspēles 8.klases audzēkne Evelīna Krista Sitnika (ped.A.Ragine).

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook