Mūsējie Latgales reģiona akordeonistu solistu konkursā

Anna Umbraško

25.aprīlī Daugavpilī notika Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu solistu konkurss "Daugavpils 2018", kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi Anna Umbraško (akordeona spēles 1.klase), Mārtiņš  Vecelis (akordeona spēles 3.klase), Vita Stivriņa (akordeona spēles 3.klase) un Ligita Bižāne (akordeona spēles 4.klase).

Mūzikas skolas audzēkņi konkursā ieguva godalgotas vietas. Vitai - I vieta, Annai, Ligitai un Mārtiņam II vieta!


Sveicam konkursa dalībniekus un pateicamies pedagogam Anatolijam Livčam par ieguldīto darbu!

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook