Mosties pavasarim, domājot idejas projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”!

Ja spožā marta saule Tevi jau mudina uz domām par to, ko vajadzētu paveikt vasarā savā apkārtnē, tad meklē domubiedrus un iesniedz savu projekta idejas pieteikumu tradicionālajam Krāslavas novada domes projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi”!

Laimes aka

Krāslavas motors

Izvalta

Foto no 2019.gada projektu konkursa dalībnieku arhīva

Pieteikšanās termiņš – 06.aprīlis. Maksimālā summa, ko var piešķirt Krāslavas novada pašvaldība – 600 eiro. Līdzīgi kā iepriekš, aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram, pagalmu, baznīcu, kapu un citu publisku teritoriju labiekārtošanai, rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai un ierīkošanai, ņemot vērā drošuma standartus, utt.

 

Aktīvistu grupai jāiesaistās gan projekta plānošanā, gan arī ieviešanā, jo projektu konkursā dominē princips “Darām paši”. Pieteikumam ieteicams pievienot skices, plānus, esošās situācijas fotogrāfijas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres. Projektu konkursa budžets ir ierobežots, tāpēc vērtēta gan projekta kvalitāte un oriģinalitāte, gan projekta komandas iesaistes līmenis, gan arī projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai pēc projekta noslēguma.

 

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt, iepriekš izlasot ieteikumus pieteikuma formas aizpildīšanai un piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv).

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

 

 

 

Pielikumi:

Konkursa nolikums

Pielikums Nr.1 „Projekta pieteikuma forma”

Pielikums Nr.2 „Ieteikumi pieteikuma formas aizpildīšanai” (informatīvs materiāls)

Pielikums Nr.3 „Saskaņojums ar daudzstāvu mājas iedzīvotājiem” (ja attiecas)

Atskaites forma

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook