Modernās skolas

Lai sapostu skolas jaunajam mācību gadam, šovasar notika vērienīgas pārmaiņas Krāslavas pilsētas skolās, kuras tika īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā 8.1.2.0/17/I/035 “Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4)”.

Visapjomīgākie darbi notika skolas ēkā Pils ielā 5, kurā pēc skolu apvienošanās uzsāks jaunu mācību gadu 595 skolēni. Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika veikti 2. un 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi 3 gaiteņiem un 27 mācību klasēm, tai skaitā divu jaunu informātikas un robotikas kabinetu izveide.

Savukārt Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika veikti 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi gaitenim, 4 sanitārajām telpām, 17 mācību klasēm, tai skaitā jauna robotikas kabineta izveide. Skolas aktu zāle tika pārbūvēta par multifunkcionālu telpu mācību semināriem.

Iepriekšminētie remontdarbi tika veikti ERAF projekta ietvaros, savukārt radušies papildus darbi Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika veikti no Krāslavas pašvaldības līdzekļiem. Papildus plānotajiem darbiem tikai veikti 7 kabinetu remontdarbi ēkas pirmajā stāvā un gaitenī, kabinetā skolas cokolstāvā un 3.stāva sanitārajās telpās.

Paralēli abu skolu remontdarbiem skolu klasēs tika uzstādītas jaunākās informatīvās tehnoloģijas, kuras veicinās skolas vidi kļūt viedākai un aizraujošākai.

56 klasēs tika uzstādīti interaktīvie ekrāni, kas ir lielisks palīgrīks mācību stundās, lai ne tikai piesaistītu skolēnu uzmanību, bet arī vieglāk, ērtāk un efektīvāk apgūtu jauno mācību vielu. Skolotājs interaktīvo ekrānu var izmantot gan kā tāfeli, veicot uz tās pierakstus, gan kā displeju, kur attēlot filmas, bildes vai citus failus. Vecākās klasēs ekrāns tiek izmantots arī prezentāciju laikā, kur tiek attēloti prezentācijas slaidi. Tika iegādāti portatīvie datori skolēniem 96 gab., planšetes skolēniem 96 gab., stacionārie datori skolēniem informātikas kabinetos 80 gab., datoru monitori 160 gab., 2 serveri. Darba efektivitāte ir svarīga ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem. Lai uzlabotu arī skolotāju darba procesu un iespēju sagatavoties mācību stundām neatkarīgi no atrašanās vietas, tik iegādāti portatīvie datori skolotājiem 80gab.

Dotajā brīdī norisinās informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iepirkuma otrā daļa, kura paredzēs programmatūru darbam ar interaktīvo tāfeli, klašu apskaņošanas balss pastiprināšanas sistēmu, padziļinātu apmācību darbam ar iekārtām un programmatūru mācību stundu satura veidošanai, portatīvo datoru un planšetu uzlādes un glabāšanas stacijas, programmatūru planšetēm un skolēnu datoriem, 3D printerus, robotikas komplektus.

Atjaunotajās mācību klasēs abās skolās, pēc skolu mēbeļu iepirkuma noslēgšanās, tiks uzstādītas jaunas ergonomiskas mēbeles. Rūpējoties par skolēnu veselību, klases tiks iekārtotas ar piemērotām mēbelēm. Jaunie krēsli un galdi nodrošinās ērtu un veselībai nekaitīgu vidi, visas dienas garumā. Mūsdienās arvien vairāk tiek runāts par ergonomiku un piemērotu mēbeļu izvēli, lai skolēni, kas savu ikdienu pavada skolā, sēdētu pareizi un ērti. Rūpīgi izvēlēti krēsli un galdi nodrošina, ka bērni sēž pareizā un ērtā pozā, tādējādi veicinot koncentrēšanās un domāšanas spējas stundu laikā.

Abas skolas ir aprīkotas un gatavas sākt ieviest jauno mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Lai visiem ir izdevies jaunais mācību gads. Laimīgs skolēns ir veiksmīgs skolēns!

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook