Mirušo piemiņas dievkalpojumi Krāslavā

1. novembris (ceturtdiena), VISI SVĒTIE (lielie svētki), plkst. 9.15 – Sv. Mise (poliski), plkst. 11.30 – Sv. Mise (latviski),

Vesperes un procesija par mirušajiem, plkst. 18.00 – Sv. Mise (latviski)

2. novembris (piektdiena)

VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

9.15 – Sv. Mise (latviski)

11.30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem

18.00 – Sv. Mise (poliski)

 

3. novembris (sestdiena)

14.00 – Sv. Mise (Krāslavas  vecajos  katoļu  kapos)

 

10. novembris (sestdiena)

13.00 – Dievkalpojums (Krāslavas  Meža  kapos)

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook