Mirušo piemiņas dienas Krāslavas Romas katoļu draudzē

1. novembris (piektdiena) VISI SVĒTIE (lielie svētki) - 9.15 – Sv. Mise (poliski), 11.30 – Sv. Mise (latviski), Vesperes un procesija par mirušajiem, 18.00 – Sv. Mise (latviski)

google.lv

2. novembris (sestdiena)

VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

9.15 – Sv. Mise (latviski)

11.30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem

18.00 – Sv. Mise (poliski)

2. novembris (sestdiena)

14.00 – Sv. Mise Krāslavas  vecajos  katoļu  kapos

9. novembris (sestdiena)

13.00 – Dievkalpojums Krāslavas  Meža  kapos

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook