Minimālo ienākumu līmenis tiks paaugstināts

Kā ziņo LETA, no šā gada 1.oktobra garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis tiks paaugstināts no 37 latiem uz 40 latiem pieaugušajam un uz 45 latiem bērnam,

paredz valdībā atbalstītie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
Tāpat noteikts maksimālais pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem - trūcīgas personas ienākumu līmenis personai mēnesī ir 90 lati.
Labklājības ministrija (LM) skaidro, ka pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus, kuros tā ir tiesīga noteikt citu GMI līmeni valsts vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, bet ne zemāku par noteikumos noteikto līmeni un ne augstāku par līmeni, pie kura ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
Turklāt, novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem netiks uzskatīts bērna kopšanas pabalsts, piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, pirmie 50 lati no vecāku pabalsta, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, bezdarbnieka stipendija profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā.
Turklāt no šā gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim valsts nodrošina atbalstu pašvaldībām GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksu nodrošināšanai iedzīvotājiem atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus pašvaldībām GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksu nodrošināšanai un līdzekļu piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Tāpat, ja pašvaldība jau ir apmierinājusi pamatotu iedzīvotāju pieprasījumu pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, tā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
Jau ziņots, ka, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, jau no 2009.gada 1.janvāra paaugstināts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis no 27 latiem līdz 37 latiem personai mēnesī, palielinot to mājsaimniecību loku ar minimāliem iztikas līdzekļiem, kas var pretendēt uz GMI pabalsta saņemšanu.
Ar 2009.gada 1.jūliju atcelts ierobežojums izmaksāt GMI pabalstu ne ilgāk par deviņiem mēnešiem, tādējādi paredzot, ka mājsaimniecībai (personai) būs iespēja saņemt sociālo palīdzību tik ilgā laika periodā, cik tas būs nepieciešams.
Tiek prognozēts, ka 2009.gadā trūcīgo personu skaits varētu sasniegt 144 376 personas (6,4% no iedzīvotāju skaita) un GMI pabalsta saņēmēju skaits - 57 750 personas (2,5% no iedzīvotāju skaita) gadā.
Pēc aptuvenām aplēsēm, 2010.gadā atbilstību trūcīgas personas statusam varētu noteikt aptuveni 200 000 personu (8,8% no iedzīvotāju skaita) un GMI pabalstu varētu saņemt 100 000 personu (4,4% no iedzīvotāju skaita) gadā.
Saskaņā ar valdības lēmumu grozījumi noteikumos stāsies spēkā no 1.oktobra.

LETA
Copyright © LETA

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook