Mīļotie brāļi un māsas Kristū!

Pēc Pestītāja krustā sišanas un kapā guldīšanas Pilāts, Rakstu mācītāji un farizeji gulēja mierīgi. Tiem Kristus bija miris: guļ kapā, viņu apsargā romiešu karavīri.

Viņi svin šķietamo uzvaru. 

Bet rītā viņu mieru iztraucē kapa sargi, vēstot – Kaps ir tukšs! Kristus ir dzīvs! 

Kunga augšāmcelšanā apustulis Pāvils saskata mūsu ticības pamatu: “Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, veltīga ir arī jūsu ticība” (1 Kor 15,14). 

Jā, kopš Kristus augšāmcelšanās pagājuši daudzi gadsimti, bet visa šī laika ievērojamākā persona ir un paliek Kristus. Viņa mācība ir tā, par kuru visvairāk runāts un kas visvairāk pievelk un saista cilvēkus, jo ienes skaidrību cilvēku prātos, dod atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem.

Mēs, kurus Kristus ir atpestījis ar savām asinīm, esam aicināti uz līdzdalību Baznīcas darbā un aicināti izmest no sirds visu to, kas mūs šķir no Dieva.

Kāds karalis visu nakti rakstīja ļoti svarīgu vēstuli. Kad to uzrakstīja, gribēja nosusināt tinti, uzberot smiltis, bet kļūdījās: smilšu vietā paņēma tintes pudeli. Darbs bija pilnīgi sabojāts. To redzot, viņš pateica: “Sāksim atkal no jauna.” 

Mūs arī, dārgie brāļi un māsas, Lieldienu svētki mudina uz stingru apņemšanos: sāksim no jauna citu dzīvi, brīvu no grēkiem, dzīvi Kristū.

Uzdosim sev jautājumus - kas ir Kristus manā dzīvē, vai Viņš ir manā dvēselē? 

Tikai ticēdami un paļaujoties uz Dievu, mēs sasniegsim mūžīgas Lieldienas debesīs. 

Laikā, kad ticīgo sirdis staro laimē un smaids rotājas viņu sejās, novēlu jums stipru ticību un veselību, mīlestību ģimenēs, Dieva svētību jūsu dzīves priecīgos un skumīgos brīžos. 

Novērtējiet katru dienu, katru stundu, ko Kungs jums ir devis, jo mums vēl ir laiks darīt labus darbus un apliecināt savu ticību Kungam. 

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!
Apsveicu arī mūsu brāļus Kristū pareizticīgos un vecticībniekus, kuri vēl gatavojas svinēt Kunga Augšāmcelšanās svētkus!

 

Eduards Voroņeckis, Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook