Meža dienas Krāslavas novadā 2021

Arī šogad Latvijas Pašvaldību savienība un 31 Latvijas pašvaldība projekta “Meža dienas 2021” ietvaros, kuru moto ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”, aicināja Latvijas iedzīvotājus pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, labiekārtošanai, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

Šī gada rudenī projekta “Meža dienas 2021” ietvaros notika vairāki pasākumi - izglītojoši pasākumi skolēniem Dagdā un Krāslavā, kā arī praktiskas aktivitātes Krāslavas pils parkā un muzeja “Andrupenes lauku sēta” teritorijā.

Šī gada 30.septembrī tika organizēta izglītojoša mācību stunda Dagdas vidusskolas 9.klases skolēniem, kuras ietvaros AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona plānotāja Jāņa Kavuna pavadībā skolēni piedalījās izglītojošajā ekskursijā uz Dagdas pagasta Murānu mežu. Tur skolēni aplūkoja mežaudzes, cirsmu un priežu jaunaudzi, kā arī uzzināja, kā pareizi to izkopt, lai ievērojami palielinātu augšanas telpu un samazinātu meža audzēšanas cikla ilgumu. Skolēni tika iepazīstināti ar Latvijas valsts mežu mobilo aplikāciju “LVM GEO”, ar kuras palīdzību labprāt orientējās pa meža takām, meklējot augstāko Murānu meža punktu, kā arī apskatīja egļu jaunaudzi pie tā. Lielu skolēnu interesi izraisīja darbošanās ar meža mērinstrumentiem, ar kuriem tika noteikts koku aptuvenais augstums un apkārtmērs. Ar pieauguma svārpstu skolēni noteica koka vecumu, augšanas ātrumu un tā kvalitāti. Pastaiga mežā vainagojās ar laimi ieraudzīt staltu alni, kurš šķērsoja meža ceļu.

Krāslavā 12.oktobrī notika mācību ekskursija Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8.a klases audzēkņiem pa Krāslavas pils parku, ko vadīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Alla Lomanovska. Ekskursijas laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta parka vēsturei un dendroloģiskajām bagātībām. Pašu pirmo Krāslavas parku sāka veidot 18. gadsimta vidū pie grāfu Plāteru bibliotēkas ēkas. Izveidotais barokālais dārzs, tāpat kā Rīgas Cara dārzs, bija tā sauktais publiskais dārzs – pieejams visiem brīvajiem pilsētniekiem. Tolaik tas bija nozīmīgs un ļoti progresīvs jauninājums. Daļa vecā barokālā parka ar nosaukumu “liepu dārzs” ir saglabājusies joprojām. Ap jauno pili tika veidots ainavu parks. Var droši apgalvot, ka Krāslavas parks ir lielākais parks pie Daugavas tik cēlā reljefā, ar tik augstām terasēm, ar tik daudzām saglabātām ēkām, tik plašu un daudzfunkcionālu parādes pagalmu, kā arī tik bagātīgu dendroloģisko sastāvu. Arī šobrīd parkā var atrast daudzas retas koku sugas, piemēram, Maķedonijas priedi, aslapu kļavu, Veimuta priedi, Mandžūrijas riekstkoku, Olendorfa egli un citus.

Krāslavas pils parkā regulāri tiek atjaunoti stādījumi, ņemot vērā Latvijā pazīstamās parku arhitektes Ilzes Māras Janeles norādījumus. Šogad parkā projekta ietvaros tika iestādīti 32 košumkrūmi (filadelfi, ceriņi, ligustri, fizokarpi), tai skaitā trīs Amūras ceriņi pils pagalmā, par ko liels paldies pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” speciālistiem. Krāslavas pils parkam izgatavotas arī mazās arhitektūras formas, ievērojot jau integrēto parka attīstības dizainu (divi koka soliņi un koka konstrukcija pils staļļu saimnieciskās daļas nodalīšanai).

Andrupenē, savukārt, ir veikta labiekārtošanas elementu uzstādīšana atpūtas vietas izveidošanai meža parkā muzeja “Andrupenes lauku sēta” teritorijā - projekta ietvaros iegādāti kokmateriāli un uzstādīts galds ar nojumi.

Projekts tiek finansēts ar Meža attīstības fonda atbalstu.

 

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Olga Gekiša,
Krāslavas novada Dagdas pilsētas un pagastu apvienības projektu speciāliste

Ināras Dzalbes un Sanitas Karpovičas foto

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook