Metodiskais seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Ģimnāzijas skolotāji ne vien aktīvi atbalsta pašizglītošanos, iesaistoties un piedaloties dažādos kursos, semināros, bet arī, apliecinot savu profesionalitāti un gatavību sadarbībai, organizē apmācības pilsētas, novada un reģiona skolotājiem.

Tā arī šī gada 29.aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās notika metodiskais seminārs “Skaidras domas rada brīnumus”, kurā piedalījās Krāslavas un Dagdas novada pedagogi. Seminārā runāju par atziņām, ko guvu, piedaloties 18.starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos, latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Andžāne izklāstīja par jauno mācību priekšmetu Drāmu, kas Latvijā vidusskolās tiks ieviests 2020.gadā, bet mūsu skolā, iespējams, jau nākamajā mācību gadā. Kā vieslektores seminārā uzstājās Aglonas vidusskolas (šogad 18.starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos šai skolai tika piešķirts Humānās skolas nosaukums) pedagoģes. Direktore, Humānās pedagoģijas bruņiniece Lidija Šatilova stāstīja par humānās mācību stundas atšķirībām un līdzīgo ar ikdienas stundu, skolotāja, bibliotekāre, humānā pedagoģe Valentīna Ondzule dalījās pieredzē, kā notiek viņas klases stundas ar vidusskolēniem, savukārt   sākumskolas skolotājas, humānās pedagoģes Vija Kovaļkova un Rita Ivbule atklāja daudz jauku ideju, kā darboties ar 1.-4.klašu skolēniem un viņu vecākiem. 
Seminārā daudz tika stāstīts par vērtību un tikumu izvēli mūsdienu mācību stundā, uzsverot, pirmkārt, ģimenes lomu ikviena skolēna personības pilnveidē, kā arī skolas pozitīvi emocionālās vides nepieciešamību veiksmīga mācību un audzināšanas procesa īstenošanā, kā arī to, ka visas labākās ieceres, garīgās un tikumiskās, ko gribam ieaudzināt bērnos, sākumā jāieaudzina sevī, un tām jāizpaužas sadarbībā ar bērniem

 

Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook