Mentoringa apmācības bibliotēku darbiniekiem

19.martā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks mentoringa apmācības bibliotekāriem darbā ar bērniem. Apmācību kurss ietvers sevī tādas tēmas:

sākumskolas skolēns informācijas vidē, bibliotēkas loma socializācijas procesā, lasīšanas veicināšanas programmas un pasākumi bibliotēkā, bērnu drošība internetā un
e-mācības.
    Apmācības notiek sadarbībā ar VA Kultūras informācijas sistēmas un tās vadīs Jelgavas Pieaugušo Izglītības centra pasniedzējs Reinis Rukmanis.
 
 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook