Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Indras Mākslas un mūzikas skolā

Pateicoties VKKF mērķprogrammām „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, katru gadu ir iespēja piedalīties projektu konkursos un saņemt finansējumu mācību procesam nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

   Indras Mākslas un mūzikas skola regulāri un veiksmīgi piedalās VKKF projektu konkursos. Pateicoties mērķprogrammas finansējumam tiek būtiski uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze un iegādāts nepieciešamais aprīkojums kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādē. 

    Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam Indras Mākslas un mūzikas skola 2020. gadā īstenos projektus„Pārvietojamo baleta stangu iegāde Indras Mākslas un mūzikas skolai ” un „Fotokameras iegāde Indras Mākslas un mūzikas skolai“. Projektu kopējais finansējums sastāda 1409.00 EUR.

Indras Mākslas un mūzikas skola, tāpat kā visas Latvijas izglītības iestādes pagaidām īsteno mācību  procesu attālināti. Tiek gūta jauna pieredze, papildinātas prasmes un iemaņas. Audzēkņi iepriecina pedagogus ar savu centību un radošumu.

Attālinātais mācību process noris intensīvi, tomēr Indras Mākslas un mūzikas skolas pedagogi ļoti gaida, kad audzēkņi atgriezīsies skolā, lai varētu visi kopā darboties, priecāties, diskutēt, pūlēties un pārvarēt izaicinājumus.

 

Ērika Zarovska,
projektu vadītāja, Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook