Mana vectēva gājums Latvijas Brīvības ceļā

Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca "Jāņtārpiņi" ciešā sadarbībā ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu

.

.

.Vladislavs Putāns, Viktorija Urbanoviča un Lāsma Kumpiņa

.

Lāsma Kumpiņa ar vectēvu Vladislavu Putānu

.

.KVĢ skolotāja Daina Andžāne un Vladislavs Putāns ar meitu Sanitu Kumpiņu

 

 

 

literatūras nodaļu turpina veiksmīgi iesākto darbu ciklā "Manu senču gājums Latvijas vēstures lappusēs". 

 

Šoreiz  interesanta triju paaudžu tikšanās ar 8. klases skolnieces Lāsmas Kumpiņas godājamo vectēvu Vladislavu Putānu notika Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

 

Lāsma izveidoja no ģimenes arhīva materiāliem bagātu prezentāciju, ko nosauca "Dziesmotais strēlnieks". 

 

Stāstījums bija par vectēva dzīves gājumu Latvijas brīvības ceļā. Vectēvs  savu mūžu ir saistījis ar kalpošanu kultūrai, jaunībā strādājot Dagdas kultūras namā,  vēlāk turpinot darbu Aizkraukles kultūras sfērā. Teātrim, mūzikai, Dziesmu svētkiem Latvijā tiek dāvāta viņa sirds mīlestība līdz šai baltai dienai.

 

Skolēni ar interesi klausījās par dzīvi Latvijā dažādos vēsturiskajos posmos, stāstījumu par 1991.gada barikāžu laiku, skatījās melnbaltās fotogrāfijas, vectēva apbalvojumus un pētīja padomju laikmeta dažas monētas, nozīmītes un citas interesantas lietas.

 

Vladislavs Putāns novēlēja jaunajai paaudzei saudzīgi glabāt savu senču dzīves stāstus par izdzīvoto Latvijā, mīlēt dzimto zemi, aktīvi darboties tās labā un atcerēties, ka uz zemeslodes zem saules ir tavu senču zeme, tavu sakņu spēka avots - tava Latvija.

 

 Krāslavas novada centrālajā  bibliotēkā turpinājās siltu atmiņu pēcpusdiena par kultūras darbinieku ražīgu sadarbību it ka pavisam ne tik senajos laikos.

 

 

 

Viktorija Urbanoviča

Krāslavas NCB

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook