Mākslas pulciņu audzēkņi pēta un izzina Latvijas dabu

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem un rosināt interesi par Latvijas dabu, tās daudzveidību un saglabāšanu, šogad interešu izglītībā iesaistītie audzēkņi piedalās vides objektu un mākslas darbu izstādē – konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”,

 ko rīko Valsts izglītības un satura centrs (VISC) sadarbībā ar novadu pašvaldībām.


 Krāslavā konkursa 1.kārtas organizatorisko daļu uzņemas Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs. Pilsētas jubilejas nedēļā ikvienam krāslavietim bija iespēja aplūkot klātienē vairāk nekā 60 bērnu un jauniešu veidotos 28 vides objektus, kas tika izvietoti Raiņa ielas teritorijās ap peldbaseinu, ģimnāziju un Bērnu un jauniešu centru. 


Vides objektu un ārējā vidē eksponējamus mākslas darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija pieaicināti Inga Kavinska, Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, Latvijai 100 koordinatore, Valdis Pauliņš, pedagogs, keramiķis, Krāslavas Mākslas direktors, Dzintra Skutele, Krāslavas novada ainavu arhitekte.

Labākie 18 darbi, kurus veidoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Indras pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Bērnu un jauniešu centra mākslas pulciņu audzēkņi, tika izvirzīti konkursa 2.kārtai, kuru vērtēšana notika Rīgā, VISCā no 17.-19. aprīlim pēc iesūtītajiem pieteikumiem un darbu fotogrāfijām, oriģinālākajiem un mākslinieciski interesantākajiem darbiem piešķirot I, II un III pakāpes diplomus.  


Darbi, kas konkursa 2.kārtā saņēma augstāko novērtējumu, izvirzīti konkursa 3.kārtai un izstādei “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kas 17. maijā tiks iekārtota un atklāta Rundāles novada Mazmežotnes muižas teritorijā un priecēs ikvienu tās puses apmeklētāju. 


Uz Mazmežotni tad arī dosies Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.kl.audzēkņu Raivja Kokaņa un Valda Vorslova kopdarbs “Sargs”, sk. Inga Skerškāne, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pulciņa «Mozaīka» audzēkņu Ligitas Pitkevičas, Santas Rukmānes, Samantas Rukmanes, Anatolija Prosolova, Anastasijas Denisovas, Samantas Simanovičas (7.klase) kolektīvais darbs “Lielās saules mazais portrets”, sk. Jevgēnija Sergejenko, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra papīra plastikas pulciņa audzēkņu Annas Umbraško, Raivja Savicka, Gabriela Misjūna, Guntara Vorslova, Karīnas Bobičas, Anastasijas Pudnikas, Karīnas Kudrjašovas, Ksenijas Loskutovas, Kārļa Vagaļa, Viktorijas Survilo (3.klase) kolektīvais darbs “Putni manā pagalmā”, Evelīnas Saksones (12.klase) darbs “Latgales kukaiņu jautrais randiņš”, apgleznošanas pulciņa audzēknes Lauras Dzalbes (7.klase) darbs “Daugavas dārgums”, sk. Larisa Kizjalo. 3.kārtā piedalīsies arī  Krāslavas BJC pulciņa “Vilna Brīnumdare” audzēknes Gunitas Upenieces (5.klase) darbs “Vārnu trio”, sk. Žanna Garbrēdere, aušanas pulciņa audzēknes Lauras Mežiņas (7.klase) darbs “Nenoķersi” un pulciņa “Meistarstiķis” audzēkņu Annas Umbraško, Dagmāras Stivriņas, Ivetas Švilpas, Jekaterinas Mihailovas, Annas Gubas, Viktorijas Survilo, Alīnas Aleksandrovičas (2.-6.klase) kolektīvais darbs “Vasaras pieturzīmes”, sk. Aina Guba.


Tā būs interešu izglītībā iesaistīto mākslas pedagogu viena no sadarbības un pieredzes apmaiņas stiprināšanas iespējām, jo tikai šiem pedagogiem būs pieejama dalība radošajā seminārā šī gada 13. septembrī, kad noslēgsies lielā izstāde, kurai kopumā izvirzīti vairāk par 100 darbiem. 


Savukārt visus Krāslavas novada mākslas konkursu dalībniekus sumināsim pasākumā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās vietā, ko mīlu, kurai piederu”, kas notiks 9. maijā plkst. 14.00 Krāslavas BJC, kur pedagogi piedāvās radošas darbnīcas gaidāmās Māmiņu dienas noskaņās, iesaistot visus audzēkņus. Šūšanas un modelēšanas pulciņš rādīs tērpu priekšnesumu, 1.stāva foajē atklāsim BJC foto pulciņa “Kadrs” audzēkņu darbu izstādi. 

 

 

 Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook