Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka sakarā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktās likmes paaugstināšanu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā no 2022. gada 1. janvāra ir spēkā sekojoša maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

Krāslavas novada Dagdas pilsētas, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastu administratīvajā teritorijā - 21,59 EUR/m3, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Krāslavas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastu administratīvajā teritorijā - 22,44 EUR/m3, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Krāslavas novada pašvaldība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook