Mainies uz augšu!

Šie Raiņa vārdi ir Krāslavas Valsts ģimnāzijas devīze, kas ataino mūsu kolektīva būtību. Viss labais, pozitīvais notiek mainībā - tikai virzoties uz priekšu, pilnveidojot sevi un sniedzot savas zināšanas citiem, var pilnībā izjust gandarījumu par darbu un tā rezultātu.

Ziemas brīvdienas ģimnāzijas skolotāju kolektīvam pagāja, ražīgi darbojoties, izglītojoties pašiem un sniedzot zināšanas citiem. Trīs dienas tika veltītas dažādu izglītojošo procesu īstenošanai. Uzreiz pēc Ziemassvētkiem  - 27. decembrī – mūsu skolā viesojās Aleksis Daume, Nordic Group partneris un vadošais apmācību treneris, ar 22 gadu vadības pieredzi un 13 gadu starptautisku apmācību pieredzi Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Baltijas valstīs. Viņš ir uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks. Misijas pieredze: Ķīnā, Krievijā, Nepālā, Kambodžā, Mjamnā, Baltkrievijā, Gruzijā.
Bija vērts piedalīties vairākas stundas garā nodarbībā - pārmaiņu domāšanas stratēģija, kur A. Daume rādīja, mācīja, lika “izlaist caur sevi” situācijas, kā cīnīties ar problēmām, kā veiksmīgi tās pārvarēt, kā mainīt savu domāšanu un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem atkārtoti. Nodarbības noslēgumā kopīgi nonācām pie secinājuma, ka mēs katrs esam iemesls visam tam, kas notiek mūsu dzīvē. Vispirms ir jāsaskata problēma sevī un tikai pēc tam jāmeklē vaina apkārtējos.
Savukārt 28. decembrī ģimnāzijas skolotāji nu jau paši dalījās pieredzē ar citu pilsētas un novada skolu skolotājiem par gūtajām atziņām dažādos kursos, semināros, meistarklasēs un savā darba pieredzē. Šai dienai bija vienojošā tēma: – kompetencēs balstīta mācību stunda. Seši ģimnāzijas skolotāji piedāvāja savas nodarbības:

    Domājošs skolēns (V.Naļivaiko)
    Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite stundā (L.Andžāne)
    Karjeras izglītība mācību stundā (I.Stikute)
    Vērtību aktualizēšanas iespējas mācību un audzināšanas darbā (D.Andžāne)
    Darbs ar Google disku (D.Skudra)
    Vietņu e-klase.lv un uzdevumi.lv pilnvērtīgs pielietojums mācību un audzināšanas procesā  (S.Nemeņonoka)

Diena pagāja interesanti un radoši, kur iedvesmu jaunām idejām guva ne tikai mūsu ciemiņi, bet arī mēs paši palūkojāmies uz savām mācību stundām no cita skatu punkta.
Un, sākoties jaunajam gadam, konkrētāk, 2. janvārī, ģimnāzijas skolotāji atkal pulcējās uz aizraujošu nodarbību - emocionālā un sociālā intelekta prasmes veiksmīgai stundai, ko vadīja Lauma Žubule – organizāciju psiholoģe, organizāciju attīstības trenere, supervizore, ar vairāk kā 12 gadu pieredzi neformālajā izglītībā. Dažādu apmācību programmu autore uzņēmumu un skolu kolektīviem.
Šajā nodarbība mēs guvām atbildes it kā uz tik vienkāršiem, bet reizē sarežģītiem jautājumiem – kas ir stress, kā ar to cīnīties, ko nozīmē ikdienā rūpēties par sevi ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un vai mēs to vispār mākam? 
Paldies visiem par sadarbību un atbalstu! Šīs nodarbības notika, pateicoties Valsts ģimnāzijām piešķirto IZM finansējumu.

 


Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook