Mācības pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

 

 

 

Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

 

Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības.

 

Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, tad ir jāveic pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi jāizpēta izvēlētās izglītības programmas saturu, jāiepazīstas ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un jānoskaidro, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā

līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas

statusu mācības ir bez maksas.

 

 

Pielikumā: izglītības iestādes, nozares,izglītības programmas veids.

 

 

Inta Murāne

LPR Latgales uzņēmējdarbības centra konsultante

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook