LEADER konkurss 7.kārta

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvārim.

Projekta iesniegumu  iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā

no š. g. 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvāra plkst.23:59

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login

 

Plašāka informācija atrodama pielikumā!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook