Latvijas Valsts ģimnāziju matemātiķu tikšanās Krāslavā

Iecienīts un gaidīts pasākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiāde un erudītu konkurss, ko gaida visi mūsu patstāvīgie dalībnieki: Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija.

Lai arī šis gads – Latvijai 100 – ir dažādām aktivitātēm piesātināts laiks, tomēr matemātikas faniem ir svarīga tikšanās un kopā būšana mūsu skolas rīkotajā  pasākumā, kura sagatavošanas procesā tiek domāti uzdevumi, erudīcijas jautājumi, konkursi un, protams, jauna matemātiskā spēle. Šogad šī spēle bija „Pentamino un 4 monomino salikšana kvadrātā 8x8”, kas tika izmantota vienā no olimpiādes uzdevumiem. Spēles ideja top mācību procesā, precīzāk,  zinātniski pētniecisko darbu rezultātā, un katru gadu tiek šāda spēle izgatavota. Šogad spēli izgatavoja individuālais komersants Juris Kokins. Paldies viņam par  ļoti skaisto dizainu, rūpīgo darbu! Spēle tiek dāvināta arī  katrai skolai, kas piedalās pasākumā. 


Kā pirms 10 gadiem (konkurss valsts mērogā sākās 2018.gadā, kad ģimnāzijai tika piešķirts Valsts nosaukums), tā arī tagad skolēni ar interesi un azartu risināja uzdevumus, ar aizrautību meklēja piedāvātos spēles risinājumus. Erudītu konkursā bija visdažādākie uzdevumi - teksts no literāra darba (šogad teksts tika ņemts no ) ar matemātikas definīcijām un aksiomām, dziesmu konkurss, kurā vajadzēja ne vien atpazīt dziesmu pēc melodijas, bet arī nosaukt matemātiskus elementus, gan kapteiņu konkurss ar erudīcijas jautājumiem, gan datorspēles “Atbloķē zaļo!” izspēle, gan mājas darba prezentācija - interesantas idejas un piedāvājumi. Neizpalika arī vēstures jautājumi par dažādu skolēniem pazīstamu matemātiķu biogrāfiskiem faktiem, atklājumiem un darbību.


 Šajā reizē vislabāk veicās Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandai. Viņiem izdevās izpildīt spēles visus piedāvātos risinājumus. Jēkabpils Valsts komandām izcili veicās dziesmu konkursā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām bija nopietni sagatavots mājas darbs – interesantas pašu izdomātas spēles. Rīdziniekiem labi veicās arī olimpiādes uzdevumu risināšanā, bet Gulbenes novada Valsts komanda labi mācēja atbildēt uz vēstures jautājumiem. Arī mūsu skolas komandas veiksmīgi tika galā gan olimpiādes uzdevumiem, gan krāja punktus erudītu konkursā.

Skolēnu atsauksmēs skanēja pateicība par uzdevumiem, spēli, konkursiem, darba organizāciju, sirsnīgo  sagaidīšanu un garšīgajām pusdienām. 

Pasākumu atbalstīja  Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns, tā sagatavošanā un norisē aktīvi piedalījās skolotājas Sandra Nemeņonoka un Ilga Stikute.

 


Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, 
olimpiādes idejas autore un  īstenotāja Anna Juškeviča 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook