Latvijas simtgade jauniešu acīm

Š.g. 8. aprīlī Krāslavā norisinājās SADARBĪBAS SAIETS “LV 100 reģionu iespēlēšanās”, kur tika uzrunāti Krāslavas, Dagdas un Daugavpils novadu

.

.

.

.

.

.

 

 

 

aktīvākie un patriotiskākie jaunieši. Sadarbības saieti notiks piecos Latvijas plānošanas reģionos – Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Rīgas reģionā. Pirmais jauniešu sadarbības saiets tika atklāts Krāslavā!

 

Jaunieši tika aicināti pievienoties saietam ar saukli ”KĻŪSTI PAR VALSTS SIMTGADES VEIDOTĀJU”, kas skan ļoti atbildīgi, taču jaunieši jutās ļoti atraktīvi un dalījās savās idejās, ko varētu īstenot par godu Latvijas simtgadei.

 

Latvijas simtgades svinības bez katra iesaistīšanās būs tikai formāli svētki, tādēļ ikvienam Latvijas iedzīvotājam tiek dota iespēja iesaistīties simtgades svinībās, ziedojot savu laiku. To katrs iedzīvotājs var veikt piesakoties mājaslapā http://www.lv100.lv/lv/davinat-laiku/manifests/

 

Šīs uzdāvinātās brīvprātīgās Latvijas iedzīvotāju stundas tiks izmantotas visos Latvijas simtgades pasākumos. Tas nozīmē, ka, reģistrējoties un, ziedojot savu laiku īpašajā platformā, iedzīvotājs atstāj savus kontaktus, ar kuru palīdzību sazināsies ar viņu, aicinot līdzdarboties kādā no svētku pasākumiem.

 

Latvijas simtgades jauniešu organizatoru komanda, kurā piedalījās Artūrs Kurbatovs, Anete Agneta Krišjānova, Ako Kārlis Cekulis un Jolanta Borīte  uzrunāja Latgales reģiona jauniešus. Kopīgi tika spriests par tagadni, nākotni un pagātni. Jaunieši ir pārliecināti, ka patriotiskums, valsts cieņa nekad neizzudīs, bet kļūs arvien stiprāka. Bija vairākas idejas, kuras ir noteikti jārealizē ne tikai sava novada mērogā, bet gan valsts. 

 

Piemēram.: Tīra Latvija - domājot ne par savas valsts tīrību tiešā nozīmē, bet aizdomājoties par garīgo tīrību.

Latvijas mūzikas festivāls - atceroties visas latviskās dziesmas.

Baltijas ceļš vol.2 - atkārtojot Latvijas lielo sasniegumu veidot to no jaunā 21. gadsimta redzējuma. Ka arī daudzas citas cienīgas un jaunas idejas. 

 

Jaunieši azartiski piedalījās ideju “prāta vētrā” un dalījās savā redzējumā par to, kādu tie vēlas redzēt Latviju nākamajos 100 gados! Kā arī, domājot par nākotni, mums jāatceras sava dzimta, tās izkopšana, atcerēšanās un godināšana!

Paldies aktīvākajiem jauniešiem, un to skolotājiem, kuri ir motivēti uz dažādu praktisku projektu attīstīšanu un piedalīšanos to realizēšanā! Lai mums visiem skaists svētku gaidīšanas laiks un esam aktīvi! 

 

Kļūsti par Latvijas Simtgades veidotāju!

 

Jauniešu koordinatore Krāslavas novadā

Juta Bubina

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook