Latvijas piļu un muižu asociācijas biedru sapulce Lielplatonē

Šī gada 26.februārī notika Latvijas piļu un muižu asociācijas ikgadējā biedru sapulce, šogad - Jelgavas novadā, Lielplatonē. Uz Lielplatones muižu bija sabraukuši vairāk kā 60 dalībnieku, tai skaitā arī Krāslavas novada pašvaldības pārstāvji – Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, Tūrisma informācijas centra speciāliste Inga Pudnika un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Alla Lomanovska.

Ināras Dzalbes foto

Kā katru gadu, tika pārrunāti paveiktie darbi un plānoti jauni. Šogad tiks organizēti vairāki asociācijas, kuras biedrs jau gandrīz septiņus gadus ir arī Krāslavas muiža, pasākumi – tradicionālā Leģendu nakts oktobra beigās, Parku un dārzu dienas jūlijā, pieredzes apmaiņas braucieni un izglītojoši semināri. Tradicionālais Muižnieku turnīrs šogad notiks Krāslavā 19.augustā. Par godu asociācijas 20 gadu jubilejai jūnija sākumā plānota starptautiska zinātniskā konference par muižu vēsturi un kultūrvēsturiskajām bagātībām.

 

Biedru sapulce ievēlēja tās valdi septiņu cilvēku sastāvā: Jānis Lazdāns (Padures muiža), Iveta Balčūne (Lūznavas muiža), Asnāte Avotniece (Abgunstes muiža), Baiba Dūda (Dundagas pils), Juris Zviedrāns (Tāšu muiža), Sanda Čingule-Vinogradova (Preiļu muižas komplekss un parks) un Vineta Vintere (Kokmuižas pils komplekss). No ievēlētās valdes par prezidentu tika ievēlēts Jānis Lazdāns. Valde no sava vidus par viceprezidentu ievēlēja Ivetu Balčūni.

Tikšanās laikā varēja iegādāties V.Mašnovska enciklopēdijas “Muižas Latvijā” otro sējumu, kurā ir informācija arī par Kombuļu un Krāslavas muižām. Izdevums būs pieejams Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un Lielplatones muižas kolēģiem par viesmīlību, kā arī par pārsteigumu - vēsturisko deju kolektīva “Senvedere” priekšnesumu!

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook