Latvijas-Lietuvas programmas 2010.gada balvas saņem Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs un Rēzeknes pilsētas dome

Kopš 2009.gada sākuma Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiek īstenoti 40 projekti, kurus vada 40 organizācijas un kuros piedalās 146 projektu partneri no Latvijas un Lietuvas-

stāsta projektu vadītāja Ilze Stabulniece.

Tiek īstenoti projekti pierobežas sociāli-ekonomiskajai attīstībai, reģionu konkurētspējas paaugstināšanai un pievilcīgas dzīves vides un ilgtspējīgu kopienu attīstībai.

2010.gada 24.septembrī Latvijas - Lietuvas Foruma laikā Dobelē, kurā piedalījās vairāk nekā 240 cilvēku, tika godalgoti labākie Latvijas-Lietuvas programmas projektu Vadošie un projektu sadarbības partneri.

Kā labākais vadošais projekta partneris Latvijā tika atzīts Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs (projekta vadītāja Ilze Stabulniece) un projekta sadarbības partneris Rēzeknes pilsētas dome (projekta koordinatore Sandra Jonikāne), kas abi darbojas gan finansiāli apjomīgākajā - 3,7 miljoni eiro, gan arī šobrīd lielākās partnerības projektā "LATLIT TRAFFIC", kurā darbojas 16 organizācijas no Latvijas un Lietuvas.

Lietuvas partneri, kas izvirzījuši Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas biroju šai nominācijai uzsver, ka svarīgākais ir skaidra, draudzīga un demokrātiska vadība, kā arī darbs komandā ar vienotu motivāciju un stratēģiju.

Rēzeknes pilsētas dome izpelnījusies atzinību kā labākais projekta "LATLIT TRAFFIC" sadarbības partneris, jo kā saka projekta vadītāja I.Stabulniece:  "Tā ir aktīvi darbojusies gan pie projekta sagatavošanas, gan arī ar milzīgu atbildību vadījusi vienu no grandiozākajām projekta satiksmes drošības kampaņām, kas notika š.g. 2.jūlijā Rēzeknē. Rēzekne ir kā "kodols" sadarbībai ar AS "Latvijas valsts ceļi", CSDD un Valsts policiju, kas viennozīmīgi ir projekta svarīgākie stratēģiskie partneri projekta īstenošanā".

Balvās tika pasniegtas Latvijas mākslinieces Martas Ģibietes veidotas stikla bļodas ar gatavām ozolzīlēm, kas simbolizē enerģiju, zināšanas un laiku, ko partneri ir investējuši projektos, lai sasniegtu taustāmus un ilgtspējīgus rezultātus.  "LATLIT TRAFFIC" projekta ietvaros tiek rekonstruētas tranzīta ielas, uzstādītas zīmes, videokameras, kā arī iesaistīta sabiedrība satiksmes drošības kampaņās "Steidzies droši!",  "Piesprādzējies un izdzīvo!", "Drošs ceļš uz skolu".

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook