"Latvijai – 100" Izvaltā

2018.gads ir īpašs gads visai latviešu tautai. Arī Izvaltas pamatskolas skolēni izjūt un izprot tā nozīmīgumu, piedaloties dažādās aktivitātēs, paužot savu attieksmi pret valsti un līdzcilvēkiem.

Jau oktobra mēnesī skolēni  skolotājas Irēnas Kriviņas vadībā piedalījās aktivitātē “Uzruna Latvijai 100.gadadienā”. Labākie četri darbi  tika iesūtīti arī Krāslavas novada vēstures un sociālo zinību metodiskās apvienības konkursam.  Skolēni savos darbos novērtē Latvijas dabas skaistumu un vienreizīgumu, kā arī cilvēku darba mīlestību  un atbildības sajūtu. Žūrija piešķīra 1. vietu 8. klases skolniecei Karīnai Pavļukevičai un 2. vietu 7. klases skolniecei  Ženijai Nikolaičenko. Visi dalībnieki saņēma pateicības, kā arī iespēju aizbraukt ekskursijā uz Pirmā pasaules kara kauju vietām Ložmetējkalnā, Tīreļpurvā, apmeklēt Aknīstes muzeju un iepazīties ar tās ievērojamākajām vietām. Par šo vienreizējo iespēju meitenes saka paldies Krāslavas novada domei un pasākuma organizatorei Viktorijai Naļivaiko.

Katrs mūsu skolas skolotājs pirmsvētku laikā centās skolēnus iesaistīt dažādās aktivitātēs. Pēc skolotājas Irēnas Delveres ierosmes gaitenī tika izveidots simbolisks labo darbu koks “Mēs augam Latvijai!”. Tajā katrs skolēns, apvelkot uz papīra savu plaukstiņu, uz katra pirksta ierakstīja savus labos darbus un aktivitātes, kurās viņš ir piedalījies.

Visi skolēni skolas pagalma zālājā veidoja instalāciju “ Latvju zīmes”. Tās priecē ne tikai pašus veidotājus, bet arī visus pagasta iedzīvotājus un ciemiņus.”Mēs sapratām, ko nozīmē latvju raksti un to, ka jāciena mūsu tautas kultūras vērtības” – tā saka Jūlija Batarāga.

Pēc  skolotājas Ligitas Stivriņas ierosmes un, sadarbojoties ar Izvaltas pagasta biliotēkas vadītāju  Vitu Japiņu, katra skolēna ģimenē ir ienākusi “Latvju tautumeita”.  Ar kādu rūpīgumu, mīlestību un gandarījumu tā tika veidota! “Izgatavojot tautumeitu es sajutos, kā dziesmu un deju svētkos Rīgā, jo es tajos šogad piedalījos ar folkloras kopu “Mozī latgalīši” (Inārs Nikolaičenko).

Skolas folkloras kopa “Mozī latgalīši” kopā ar skolotāju Silviju Stivriņu piedalījās Krāslavas novada skolu sadziedāšanas pasākumā “100 tautasdziesmas Latvijai”. Tas bija ļoti iespaidīgs pasākums, ar lielu dalībnieku skaitu un iespēju katram izpausties, dāvinot Latvijai savas skanīgās balsis, izdziedot kādu no sev mīļākajām dziesmām.

Šogad Izvaltā tika atjaunota sena tradīcija. Atzīmējot Lāčplēša dienu ,visi kopā, nesot sakranbaltsarkanos karodziņus, plīvojot lāpu liesmām, ar  aizdegtām svecītēm  un pašu izgatavotiem  ziedu pušķiem rokās, devāmies gājienā uz Izvaltas kapsētu, lai godinātu par Latviju bojā gājušo cilvēku piemiņu, noliktu ziedus un svecītes pie nacionālo partizāņu Piemiņas krusta. “Ejot gājienā, es atcerējos skolotāju un vecāku stāstīto par karu un par Latvijas vēsturi. Šie stāsti man liek domāt par mierīgu nākotni mūsu Latvijai un tās tautai”.(Klinta Tukāne).

Protams, ka Latvijas valsts svētku aktivitātes Izvaltā vēl turpināsies ar devīzi “Mazas mūsu rociņas, lieli mūsu darbi”.

 

 

I. Kriviņa, L. Stivriņa

 

 


    

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook