Latgales reģiona izaugsmes forums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

pasākuma Reģionu izaugsmes forumi „Tavā varā” ietvaros 1.novembrī Daugavpils Univeristātē organizēja Latgales reģiona Jaunatnes dienas semināru. Diskusiju semināra mērķauditorija  bija Latgales reģiona jauniešu organizācijas un apvienības, skolēni, reģionālo augstskolu studenti, pašvaldību darbinieki, pedagogi, kultūras iestāžu darbinieki un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji. Pasākuma ietvaros notika diskusijas, kurā tiks apspriestas skolēnu, studentu, jauniešu organizāciju un apvienību sadarbības iespējas ar pilsētu un novadu pašvaldībām reģiona izaugsmes labā. Skolu un augstskolas pārstāvji sniedza vērtējumu par apstākļiem, kas veido piederības sajūtu savai dzīvesvietai, dzimtajai pusei. Pasākuma ietvaros jaunieši mājās sagatavoja prezentācijas par tēmu „Mans nākotnes novads”,jauniešu  redzējumu par pilsētas/novada un visa reģiona nākotnes attīstību, un dalījās ar  idejām par jauniešu iespējām aktīvi iesaistīties savas pašvaldības attīstībā. Redzējumu par sava novada attīstību prezentēja Aglonas novada vidusskolas skolēni, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde un Daugavpils Univeristātes studenti. Visas Latgales reģionalā foruma ietvaros demonstrētās prezentācijas, kā arī jauniešu prezentācijas par tēmu „Mans nākotnes novads”var apskatīties mājas lapā www.tavavara.lv.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook