Labdarības radošo darbnīcu cikls

Vasara nu ir klāt! Lai arī siltais laiks vilināt vilina izbaudīt vasaras priekus, 15.jūnija Krāslavas pamatskolā kopā pulcējās gan skolotāji, gan skolēni,

.

.

.

.

.

 

 

 

lai kopā kārtējo reizi darīt labu darbu- apsveikuma kartiņas pensionētajiem skolotājiem, lai septembra sākumā viņiem sagādāt patīkamus mirkļus. 

 

Pateicoties KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU PROJEKTA KONKURSA atbalstītajam Krāslavas pamatskolas bērnu kluba „Spicais” projektam   „Labdarības radošo darbnīcu cikls”, tika iegādāti dažādi formu griešanas un tekstūras spiešanas instrumenti, ar kuru palīdzību projekta un pēcprojekta laikā tiks īstenotas daudzveidīgas  radošās darbnīcas. Šī projekta īstenošana notiks ciešā sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu izpildkomiteju un Røde Kors Nord-Trøndelag, jo tieši šīs ir tās organizācijas, kuras mums noticēja un nu jau astoņu gadu garumā atbalsta Krāslavas pamatskolas projektu „Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini”, kura galvenā ideja ir līdzcietība, tolerance, līdzjūtība, labdarība. Lai popularizēt iecietības, tolerances un labdarības ideju bērnu, jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā, Krāslavas pašvaldības atbalstītā projekta laikā ir plānots organizēt savstarpējās sadarbības radošo labdarības darbnīcu ciklu skolotājiem, bērniem un viņu vecākiem, sadarbības radošās darbnīcas veco ļaužu pansionātā „Priedes”.

 

Projekta laikā iegādātie materiāli ne tikai dažādos, paplašinās darbnīcu iespējas, bet arī sniegs vēl lielāku prieku un gandarījumu gan darītājiem, gan saņēmējiem. Astoņu gadu laikā kluba „Spicais” komanda ir organizējusi vairākas un daudzveidīgas pozitīvās saskarsmes un labdarības radošās darbnīcas- bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām un viņu vecākiem,  radošās darbnīcas veco ļaužu pansionātā „Priedes”, radošās pēcpusdienas ar Krāslavas un Dagdas novadu skolu tiem bērniem, kuriem ir svarīgi celt pašcieņu un ļaut pašizpausties, atklātnīšu un dažādu apsveikumu darināšana vientuļajiem pilsētas pensionāriem, līdzdalība Ziemassvētku pasākuma organizēšanā trūcīgo ģimeņu bērniem, Ziemassvētku aktivitāšu organizēšana KBSRC „Mūsmājas” un veco ļaužu pansionātā „Priedes”, pansionāta rotāšana, sadarbojoties ar pansionāta iemītniekiem, atbilstoši gadskārtām. Krāslavas pamatskolas mērogā tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi, kuros ir iespēja piedalīties un gūt atzinību ikvienam skolas bērnam.

 

Ir patīkama kopības, draudzības un savstarpējās sapratnes sajūta, kad dari darbu, ieguldot tajā daļu savas sirds siltuma. 15.jūnija pirmo pašvaldības atbalstītā projekta radošo darbnīcu vadīja Krāslavas pamatskolas skolotāja Jeļena Japiņa. Atsaucība bija liela. Kārtējo reizi pārsteidz mūsu skolotāju un bērnu vienotības sajūta un radošais gars, jo apsveikuma kartiņas, kaut arī piemērs visiem bija viens, tapa ļoti dažādas, spilgtas un gaumīgas. Katrs dalībnieks tajās ielika patiesu sirsnību un mīlestību. Mēs ļoti ceram un ticam, ka mūsu labie darbi sagadās daudziem prieku un patīkamus mirkļus. 

 

Paldies par idejas atbalstu Krāslavas novada pašvaldībai!

 

 

Krāslavas pamatskolas psiholoģe Velta Daņiļeviča

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook